تماس با من

 

برای دریافت ویزیت آنلاین خانم دکتر ابریشم کار اسکن کنید!!

 

نشانی مطب دکتر محبوبه ابریشم کار متخصص طب سنتی ایران

شماره تلفن: ۰۲۱۴۴۲۳۱۰۵۵