زیبایی از دیدگاه عناصر پنج گانه طب چینی

عناصر پنج گانه طب چینی

عناصر پنج گانه چوب، آتش، خاک، فلز و آب با اعضای بدن، فصول سال و طعم ها و… در ارتباط هستند. در یکی از مهم ترین کتابهای طب چینی بنام “نای جینگ” در خصوص ارتباط پنج عنصر با طعم ها و مزه ها مطالب جالبی ذکر شده است که شباهتهای زیادی با طب اصیل ایرانی دارد: ” ..

. اگر نمک فراوان به غذا زده شود، ضربان قلب تند می شود، اشک پدیدار می شود و رنگ چهره تغییر می کند.

اگر از مزه های بشدت تلخ استفاده شود پوست افتاده می شود و موهای بدن می ریزد. اگر ادویه های بسیار تند به غذاها زده شود، عضلات بدن دچار گرفتگی می شود و ناخن دست و پا آسیب می بیند.

 

دکتر محبوبه ابریشم کار
دکتر محبوبه ابریشم کار پزشک متخصص طب ایرانی

اگر طعم های خیلی ترش استفاده شود، گوشت بدن سخت شده و پوست چروک می خورد و لب ها شل می شوند. اگر از طعم خیلی شیربن استفاده شود، استخوانها درد می گیرند و موهای سر می ریزند.” شوری با عنصر آب مرتبط است، تلخی با آتش، تندی با فلز، ترشی با چوب و شیرینی با عنصر زمین مرتبط است.
… برای زیبایی و جوان ماندن در انتخاب طعم غذاها خیلی دقت کنیم….

 

 

برای حفظ سلامتی خود و دیگران ماسک بزنیم
برای حفظ سلامتی خود و دیگران ماسک بزنیم
محبوبه ابریشم کار

نشانی مطب دکتر محبوبه ابریشم کار متخصص طب سنتی ایران

شماره تلفن: ۰۲۱۴۴۲۳۱۰۵۵

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

3 نظرات

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.