درباره من

دکتر محبوبه ابریشم کار متخصص طب سنتی ایران

دکتر محبوبه ابریشم کار
قول كلى در امراض سر – آموزش طب سنتی ایران

۸۵_۹۱ پزشک عمومی
۹۱_۹۶ دستیار تخصصی طب سنتی ایران
متخصص طب سنتی ایران PhD
پژوهشگر در مرکز تحقیقات ترمبم ضایعات مغزی و نخاعی بیمارستان امام خمینی

 

نشانی مطب دکتر محبوبه ابریشم کار متخصص طب سنتی ایران

شماره تلفن: ۰۲۱۴۴۲۳۱۰۵۵